Underhålls- och revisionsstopp

Vårt mål är att era underhållsstopp och revisioner utförs så kostnads- och resurseffektivt som möjligt.

Kontakta oss så berättar vi mer

Mattias Forsberg

Enhetschef Asset Management

Telegrafgatan 6 A, 169 72 Solna

+46727320424

mattias.forsberg@midroc.se