Driftsäkerhet

Vi skapar en driftsäker anläggning genom att bygga ett väl fungerande FU-program som baseras på riskbedömning och funktionsfokusering.

Kontakta oss så berättar vi mer

Mattias Forsberg

Enhetschef Asset Management

Telegrafgatan 6 A, 169 72 Solna

+46727320424

mattias.forsberg@midroc.se