Digitalisering

Vi digitaliserar ert underhåll och dokumentation genom att bl.a. uppdatera strukturer och information om anläggningen, underhållsinstruktioner och rutiner samt implementera nya system.

Kontakta oss så berättar vi mer

Mattias Forsberg

Enhetschef Asset Management

Telegrafgatan 6 A, 169 72 Solna

+46727320424

mattias.forsberg@midroc.se