Midroc Miljöteknik

Midroc Miljöteknik erbjuder hållbara åtgärdslösningar för förorenad mark och bergrum.

Vi åtar oss projekt i hela landet, både genom entreprenader och lokala behandlingsanläggningar. Inom företaget finns lång erfarenhet av åtgärdsprojekt med en väl utarbetad struktur för projektgenomförande och kvalitetssäkring.

Kontakta oss

Här kan du kontakta oss