Midroc Miljöteknik

Midroc Miljöteknik erbjuder hållbara åtgärdslösningar för förorenad mark och bergrum.

Midroc Miljöteknik avveckar oljedepåer och sanerar marken vid Louddens energihamn

Kontakta oss så berättar vi mer

Erik Bäcklund

Affärschef

Näsuddsvägen 10, 932 32 Skelleftehamn

+46706015581

erik.backlund@midroc.se