Vår vision

Vi på Midroc har som vision att bidra till en bättre framtid, därför är hälsa, säkerhet och miljö grundläggande för all vår verksamhet.

Vår målsättning är en skadefri och hälsosam arbetsmiljö där vi gemensamt tar ansvar och värnar om oss själva och varandra. Vi vill att våra affärer ska bygga på goda kundrelationer och affärerna ska vara sunda för både parter. Bidra med vår flexibilitet och unika tillgång till kompetent personal och konkurrenskraftig kostnadsnivå för att kunna anpassa affären utifrån efterfrågan över tid.