Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi på Midroc har som vision att göra en positiv skillnad varje dag, därmed är hälsa, säkerhet och miljö grundläggande för all vår verksamhet. Vår målsättning är en skadefri och hälsosam arbetsmiljö där vi gemensamt tar ansvar och värnar om oss själva och varandra. Vi fokuserar på att förebygga olyckor och bidra till att skapa en trygg och säker fysisk och psykosocial arbetsmiljö, för oss och för alla som kommer i kontakt med oss genom våra åtaganden. 

På Midroc Mechanical fokuserar vi på att förebygga olyckor och bidrar till att skapa en trygg och säker fysisk och psykosocial arbetsmiljö, för oss och för alla som kommer i kontakt med oss genom våra åtaganden. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom ansvarsfulla och innovativa lösningar, produkter och tjänster. Det är också därför som vi valt att ansluta oss till FNinitiativet Global Compact. Initiativet går ut på att företag ska ta ett globalt ansvar för sina affärer och är i dag till stor del integrerade i Midroc Europes sätt att arbeta och en självklar del av vår hållbarhetspolicy 

Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom ansvarsfulla och innovativa lösningar, produkter och tjänster.