Midroc Mechanical

Midroc Mechanical erbjuder kvalificerade tjänster inom rör- och mekaniska projekt samt underhåll på den nordiska marknaden.

Vi tar sikte och lägger fokus på att leverera tjänster med rätt kompetens och erfarenhet för att noga planera och genomföra projekt och underhållstopp utifrån högsta möjliga säkerhetsnivå.   

Midroc Mechanical växte fram genom en sammanslagning av verksamheter som tidigare varit delar av andra Midroc-bolag, vilka var StirepRodoverkens affärsområden Underhåll och Rörprojekt samt Metalocks affärsområde Contracting. 
 
Midroc Europe har som vision att bidra till en bättre framtid, därför är hälsa, säkerhet och miljö grundläggande och genomsyrar all verksamhet på Midroc. Målsättningen är att skapa en skadefri och hälsosam arbetsmiljö där bolag gemensamt tar ansvar och värnar om varandra. Vår affärspedagogik bygger på goda kundrelationer och sunda affärer som är gynnsamma för alla parter.   

Midroc Mechanical finns på den nordiska marknaden men har möjlighet att ta sig an projekt även utanför Norden. Vi arbetar främst med och lägger störst fokus på process och petrokemi, dvs den industriella kemin som arbetar med raffineringen av petroleum och naturgas. Vi arbetar engagerat inom stålindustrin och känner stor passion för förnyelsebar energi i form av vatten- och kraftvärmeverk.   

Midroc Mechanical kan hjälpa er med mycket, till exempel:  

 • Stor och tunga lyft av tex traversbalkar, ugnar med mera samt bultsträckning inom petrokemisk industri  
 • Storstopp och revisioner inom process- och energiintensiv industri 
 • Möjlighet att genom egna verkstäder snabbt kunna serva kunder vid akuta reparationer 
 • Storstopp och revisioner i process- och energiintensiv industri 
 • Underhållstjänster inom mek, rör och stål.  
 • Komplext mekaniskt montage av tung utrustning med specialanpassade verktyg så som pressar, kranbanor och ugnar. 
 • Prefabricering i egna verkstäder och installation av rörsystem med tillhörande pumpar, ventiler etc 
 • Avancerade svetsarbeten i svåra material som kräver specialkompetens 
 • Stor och tunga lyft av tex traversbalkar, ugnar med mera samt bultsträckning inom processindustri  
 • Möjlighet att genom egna verkstäder snabbt kunna hjälpa kunder vid akuta reparationer 
 • Tillverkning av detaljer i CNC maskiner 

Vi på Midroc Mechanical känner och tar ett stort ansvar och sätter säkerhet i fokus. Vi vill skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare, vi känner engagemang och tar ansvar för att minimera och förebygga olyckor och arbetar ständigt och flitigt med målet att bidra till en bättre framtid.  

Kontakta oss

Här kan du kontakta oss