Midroc Mechanical

Vi på Midroc Mechanical erbjuder kvalificerade tjänster inom rör- och mekaniska projekt samt underhåll på den nordiska marknaden. Vi tar sikte och lägger fokus på att leverera kvalificerade tjänster inom rör-och mekaniska projekt och underhåll.

Midroc Mechanical växte fram genom en sammanslagning av verksamheter som tidigare varit verksamma i andra Midroc-bolag. Som tillexempel Rodoverken Underhåll och Metalock ContractingSyftet är att samla verksamheter inom Midroc som jobbar med tjänster inom mekaniskt underhåll, service och mekaniska projekt. 

Vi har möjlighet att planera och genomföra underhållsstopp utifrån högsta möjliga säkerhetsnivå.  

Vi finns på den nordiska marknaden men vi har möjlighet att ta oss an projekt även utanför Norden. Vi arbetar främst med och lägger störst fokus på process och petrokemi, dvs den industriella kemin som arbetar med raffineringen av petroleum och naturgas, vi arbetar engagerat inom stålindustrin och känner stor passion för förnyelsebar energi i form av vatten- och kraftverk. 

Midroc Mechanical kan hjälpa er med mycket, till exempel: 

  • Komplext mekaniskt montage av tung utrustning med specialanpassade verktyg så som pressar, kranbanor och ugnar. 
  • Avancerade svetsarbeten i svåra material som kräver så väl WPSer som specialkompetens 
  • Stor och tunga lyft av tex traversbalkar, ugnar med mera samt bultsträckning inom petrokemisk industri  
  • Storstopp och revisioner inom process- och energiintensiv industri 
  • Möjlighet att genom egna verkstäder snabbt kunna serva kunder vid akuta reparationer .

 

Vi på Midroc Mechanical känner och tar ett stort ansvar och sätter säkerhet i fokus. Vi vill skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare, vi känner engagemang och tar ansvar för att minimera och förebygga olyckor och arbetar ständigt och flitigt med målet att bidra till en bättre framtid.  

Kontakta oss

Här kan du kontakta oss