Våra tjänster

Midroc Electros tjänster

Lyftdon & Kransystem

Som mångårig leverantör av lyftdon och kransystem åt några av Sveriges tyngsta industrier har vi arbetat upp en gedigen erfarenhet och vet vad som fungerar bäst för våra kunders olika behov. Vi hjälper gärna till med att hitta rätt lösningar för din verksamhet.

Elservice

Bra service och underhåll. Det är en nyckel till framgång för de flesta företag. Behöver ni en servicepartner? Kanske är serviceavtal lösningen för just er? Och kontinuerligt underhåll? Ni får genom oss hjälp av självständiga servicetekniker med vana att jobba flexibelt.

Kraftservice

Regelbunden service av brytare och transformatorer är viktigt för att förebygga plötsliga och kostsamma driftstopp. Om en transformator eller brytare inte fungerar som den ska finns en risk att hela produktionsanläggningar eller elnät slås ut. Hos oss finns gedigen erfarenhet.

Installation av solceller

Solcellspaneler har genom att bli effektivare och billigare blivit allt vanligare. Både stora industrier, kommunala nybyggen och privata kunder satsar på denna miljövänliga energikälla. Ni kan tryggt vända er till oss så skräddarsyr vi er lösning.

Installation av belysning

Idag är belysning en hel vetenskap. Belysningsstyrning och LED har förändrat hela branschen. Genom att vara leverantörsobundna och fabrikatsobundna anpassar vi belysningen helt efter era behov.

Fiber- och datainstallation

Fiberinstallation och datainstallation är relativt nya ord i svenskan. Just därför är erfarenhet viktigt. När ni vänder er till oss får ni hjälp av ett företag med den erfarenheten som behövs. Vi skräddarsyr den lösning just ni behöver.

Mekanisk verkstad

En mekanisk verkstad, en montageverkstad och en servicegrupp som alltid kan rycka ut. Ni får genom oss tillgång till en samlad kompetens kring det mesta som har med mekanik att göra – och kan därför få snabb och relevant hjälp med er maskinpark.

Underhåll av elektriska system

Oplanerade driftstopp och fel kan orsaka stor ekonomisk skada. Genom ett fullgott underhåll av elektriska system minskar den risken. Underhållet skräddarsys efter ert behov och har lösningar både där vi har anläggaransvaret och där ni har det.

Installation av kraft HSP/LSP

Utan el skulle vårt samhälle stanna. Så har det varit sedan slutet av 1800-talet. Hos oss hittar ni all kompetens inom det område som brukar definieras som kraft. Oavsett om ert behov handlar om lågspänning eller högspänning - inom industri, entreprenad och service.

Elinstallation nybygge

Den tekniska utvecklingen går snabbt. Något som inte minst märks vid elinstallationer vid nybyggen. Oavsett om ni har kunskaper om vad ni vill ha eller behöver hjälp med det erbjuder vi lösningar som förenklar för er.

Installation av laddstolpar

Elbilsladdare, laddstolpe, laddbox… När antalet elbilar ökar starkt blir nya ord plötsligt vardag. Vill ni ladda bilen elsäkert och ligga i framkant av den här tekniken har vi experterna som, först av allt, ser om er elcentral klarar den ökade belastningen och sedan hittar rätt lösning för er.

Hissinstallation

Sjukhushissar, varuhissar, kontorshissar, bostadshissar, industrihissar… Eftersom vi alltid är leverantörsobundna och använder öppna styrsystem kan vi skräddarsy er hisslösning.

Energideklaration

Genom att låta våra godkända energiexperter göra en energideklaration av er fastighet uppfyller ni lagkravet om energideklaration till exempel inför försäljning av fastighet, uthyrning av bostad eller om ni äger en större byggnad som besöks av allmänheten.

Systemservice

Alla system kräver regelbunden service för att optimera driften. Felaktig värme och felaktig ventilation kostar stora pengar – och gör arbetsmiljön dålig. Något så enkelt som en ny vägg eller ommöblering i lokalerna kan påverka systemen.

Överordnade system

Stora fastighetsägare, kommuner, landsting och andra stora aktörer behöver ofta överordnade system som hanterar olika undersystem. Värme, ventilation och olika larm kan styras från samma plats - och viktig statistik samlas på ett tillgängligt sätt.

System för styr- och reglertjänster

Felaktig värme och felaktig ventilation kostar stora pengar – och gör arbetsmiljön dålig. Ni kan öka lönsamheten och få ett bättre inomhusklimat genom effektiva system för att justera, styra och reglera. Våra experter skräddarsyr en användarvänlig lösning just för er.

Energioptimering

Energioptimering handlar om att säkerställa att installerade system fungerar så bra som möjligt. Sedan lämnar vi förslag på en rad förbättringar för att få din fastighet ännu mer driftekonomisk. Ni får genom våra certifierade experter en fullständig genomgång av fastigheten.

Styrsystem industri

Styrsystem beskrivs ofta som hjärtat i industrin. Detta kräver stor noggrannhet vid framtagandet av en lösning. Ni får genom oss tillgång till hög teknisk kompetens, stor bredd och en flexibilitet för att passa just era behov.

Industriell automation

Industriell automation handlar alltid om en kombination av hårdvara och mjukvara. I stället för att ni ska vända er till olika leverantörer för att köpa projektering, kraftförsörjning, styrsystem, installation och administrativa system erbjuder vi en helhetslösning.

Industriservice

Hos oss finns kompetensen hos både elektriker och mekaniker – och inte minst upparbetade program för fortlöpande tillsyn.

Brandlarm

Installation av detektorer, larmknappar och larmdon installeras kräver kunskap. Därför är det viktigt att ni vänder er till en certifierad anläggarfirma för brandlarm. Inom ramen för regelverket skräddarsyr vi ert brandlarmsystem.

Driftslarm

Ett effektivt driftslarm gör att ni sparar tid och pengar – och får en säkrare anläggning. Enkelt uttryckt är det ett gemensamt larm för alla larm i driften. Eftersom det är olika behov i olika branscher får ni hjälp av våra specialister att ta fram den lösning som passar er.

Inbrottslarm

Hur skyddar man sig från inbrott? Vilket inbrottslarm är bäst? Ska larmet kopplas till larmcentral, vaktbolag eller mobiltelefon? Ska en kamera starta när larmet går? Behövs tillstånd för kamera? Ni får hjälp att hitta svaren på alla frågor kring inbrottslarm hos oss.

Kameraövervakning

Kameraövervakning blir allt vanligare. Både för produktion och för säkerhet. Ett område, en produktionsanläggning, en butik eller något annat ska övervakas. Vilken kamera ska ni välja? Behövs tillstånd? Vi kan svara på era frågor.

Passersystem

Passersystem med elektrisk låsning blir allt vanligare. Det är kostnadseffektivare, säkrare och medför bättre spårbarhet än traditionell nyckelhantering. Ni väljer säkerhetsnivå och våra certifierade specialister skräddarsyr den lösning som passar er.

Serviceavtal

Säkerhetsbranschen växer. Både försäkringsbolag och myndigheter ställer olika krav beroende på verksamhet. Serviceavtal är i vissa branscher krav idag – men bra för alla.

Trygghetslarm

Trygghetslarm gör tillvaron säkrare för äldre, funktionshindrade eller andra med behov. I hemmet och på olika typer av boenden. Ni kan genom att vi är leverantörsobundna få hjälp att hitta lösningar och installera, underhålla och utföra service på marknadens alla larm.

Överordnade system

Överordnade system bygger på en programvara som samlar in och presenterar information från olika underliggande system. Du får en samlad översikt över din säkerhetsanläggning med möjlighet att både styra och hämta information från ett och samma gränssnitt.

Installation av instrument

Instrumentinstallation är grunden inom processindustrin. Ni hittar hos oss stor och bred erfarenhet från kärnkraft, petrokemi, raffinaderi, farttygsindustri och pappersindustri. Sammansättningen av projektorganisationen anpassas alltid efter er som kund.

Instrumentkalibrering

Verifiering/kalibrering av storheter såsom tryck, temperatur, flöde, spänning, ström och resistans är nödvändigt för att er verksamhet ska fungera utan onödiga fel. Som en av de ledande leverantörerna erbjuder vi sådana tjänster – hos oss eller hos er.

Instrumentprogrammering

Programmering av styrsystem kan vara allt från den enklaste av typ regulator till invecklade DSC-system. Ni får genom oss en märkesoberoende samarbetspartner som därför kan välja en leverantör med den optimala lösningen för just er.

Ventilservice

Pyspunka på ett cykeldäck kan vara jobbigt. Det vet alla. Vad problem med ventiler inom industrin kan ställa till med är en annan nivå. Det vet ni desto mer om. Genom oss får ni professionell ventilservice i vår verkstad eller på plats hos er.

Pneumatik

Pneumatik brukar översättas med tryckluftsteknik. Det låter enkelt. Men ni, och vi, vet att det krävs stora kunskaper för att olika luftsystem ska fungera optimalt – och tillgång till experter på pneumatik får ni genom oss.

Instrumentservice

Söker ni instrumentservice har ni kommit hem. Ni får genom oss instrumenttekniker med lång och gedigen erfarenhet av service och underhåll – och inte minst unika alternativ och lösningar för att ha personal dygnet runt, året runt.