Mer om Midroc Electro

Organisation

Divisionschefer samt region- och avdelningschefer ansvarar för den operativa verksamheten.
Organisationen är uppdelad i två geografiska divisioner och indelad i regioner. Stabsfunktioner finns inom Ekonomi, HR, Inköp och Kvalitet & Miljö. Midroc Electro hade en omsättning på 2,1 miljarder kronor under 2016. Bolaget är det största dotterbolaget inom Midroc Europe och är helägt av Midroc Invest, som i sin tur är ägt av Granitor Invest AB.

Affärsidé

Med kunden i fokus erbjuder vi tjänster inom entreprenad och service genom senaste teknik och branschens bästa yrkesfolk.

Våra ledord

Midroc Electro - det självklara valet Vi finns med genom hela er process