Ledning och organisation

Organisation

Divisionschefer samt region- och avdelningschefer ansvarar för den operativa verksamheten.

Organisationen är uppdelad i två geografiska divisioner och indelad i regioner. Stabsfunktioner finns inom Ekonomi, HR, Inköp och Kvalitet & Miljö.

Midroc Electro hade en omsättning på 2,1 miljarder kronor under 2016.

Bolaget är det största dotterbolaget inom Midroc Europe och är helägt av Midroc Invest, som i sin tur är ägt av Granitor Invest AB.