Trygghetslarm

Trygghetslarm gör tillvaron säkrare för äldre, funktionshindrade eller andra med behov. I hemmet och på olika typer av boenden. Ni kan genom att vi är leverantörsobundna få hjälp att hitta lösningar och installera, underhålla och utföra service på marknadens alla larm.