Midroc Construction

Som byggentreprenör bygger vi framgångsrika projekt baserat på samarbete, kundfokus, erfarenhet och kostnadskontroll. Allt från mindre flerbostadshus till skolor, mässhallar, hotell, lokaler, kontor och vårdboenden.

Det är viktigt för oss att skapa långsiktiga relationer. För att uppnå det fokuserar vi på trygghet och transparens. Tillsammans med dig som byggherre börjar vi tänka praktiskt redan i den kreativa, initiala fasen av ett byggprojekt och där vi fokuserar på att skapa en effektiv process hela vägen fram till ett färdigställt hus. Med vår erfarenhet och kompetens kan vi identifiera möjligheter, men också risker. Utifrån de specifika förutsättningarna för varje projekt planerar och projekterar vi kring de bästa lösningarna.

En investering ska löna sig, det är vår fasta övertygelse. Vi skapar värde genom en effektiv inköpsprocess och kostnadsstyrd projektering. Det genererar högkvalitativa produkter. 

Vi är flexibla när det kommer till avtalsformer. Du som kund väljer om du vill arbeta med oss i form av partnering eller om du föredrar ett fast pris.

Kontakta oss

Här kan du kontakta oss