Våra partners och certifieringar

Midroc Automation samarbetar med ett flertal välkända leverantörer inom automationsområdet. Våra samarbetspartners finns inom hård- och mjukvara för automationssystem, där vi också har certifieringar för att bedriva konstruktion och utveckling på ett rationellt sätt med hög kvalitet. Midroc Automation har som första företag i världen certifierats som Siemens Solution Partner inom gruvdrift.

När de gemensamma målen är viktigast och alla bidrar med effektiva insatser för att möta våra utmaningar upplever man den projektkultur som kännetecknar det som vi kallar ”Midroc-andan”. En känsla av att inget är omöjligt när vi arbetar tillsammans. Midroc Automation har också långtgående samarbeten med flera väletablerade partner inom automationsområdet. Det är leverantörer av såväl mjukvara som hårdvara för system som för mekanik och annan processutrustning och infrastruktur.

Tillsammans med dem skapar vi attraktiva erbjudanden som tillgodoser kundernas strategier för teknikval, i hela spannet från kraftförsörjning till avancerad produktionsstyrning.

Vi arbetar med långsiktigt med att vara en certifierad partner till ett flertal leverantörer inom automationsområdet för att kunna ta fram effektiva lösningar och samtidigt erbjuda våra medarbetare långsiktig utveckling.