Vad vi gör

Midroc Automation finns i alla industribranscher; från traditionell basindustri till infrastruktur. Vi hjälper våra kunder att effektivisera nyttjandet av resurser och öka konkurrenskraften. Med personsäkerhet och produktion i fokus möter vi höga krav på reglering, styrning och optimering.

Industriprojekt kräver en stabil och effektiv partner med en flexibel och kreativ organisation med finansiell styrka. Med vår projektförmåga tar vi helhetsansvar för såväl mindre som mycket stora projekt med kraft, automation, mekanik och processutrustning. Och med samtliga resurser i eget hus får vi en unik samverkan och kontinuitet i våra projekt. Vi har kompetensen, rutinerna och attityden. Detta ger våra kunder enkelhet och trygghet.

Vår referenslista är lång - läs mer om vad vi gjort under respektive bransch till höger.