Kvalitet

Midroc Automation arbetar målmedvetet enligt ett processorienterat ledningssystem, MALS, där kvalitets-, miljö och säkerhetsledning är integrerade delar.

Ledningssystemet är certifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Midroc Automation är även arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001:2007