Digitalisering av industrin

Ny teknik är till för att lösa problem. Inte för teknikens egen skull.

Alla som jobbar inom industriell produktion bombarderas dagligen av nya Buzz-words.

Det handlar t.ex. om Digitalisering, Virtual Commissioning , Smart factories, Big Data, AI , Industri 4.0, 5.0 o.s.v. Det är en stor utmaning att ta till sig allt det nya och finna vilka fördelar som tekniken kan ge för den verksamhet som man befinner sig i.

Idag pratas det mycket om digitalisering och att vi står inför en revolution inom industriell tillverkning.

-För oss ser vi detta egentligen bara som en fortsatt naturlig teknisk utveckling som pågått allt sedan industrialismens begynnelse säger Thomas Svensson, divisionschef på Midroc Automation division Väst. Han fortsätter:

-Det som är nytt idag är innovationstakten och de framsteg som gjorts för att göra ny teknik mer tillgänglig. Men oavsett alla spännande tekniska möjligheter som finns idag, så får man inte tappa bort syftet och behovet. D.v.s. vilka utmaningar har man i sin industriella verksamhet, vilka är behoven och hur vill man att saker borde fungera i ett drömscenario. Detta utan att fastna i specifika tekniska lösningar. Midroc Automations uppdrag är sedan att med hjälp av den senaste tekniken hitta lösningar på utmaningarna och därmed realisera våra kunders drömmar. Vi är vana att ta våra kunder i handen från problemställningen till realisering av lösningen. Detta oavsett om det handlar om avancerade Robot-celler för fordonsindustrin, styrsystem i stålindustrin, recepthantering i läkemedelsindustrin eller styrning av en fjärrvärmepanna.

Midroc Automation har stor och lång erfarenhet inom området och har hjälpt industrikunder inom privat och offentlig sektor med automations och industriella IT lösningar under 30 års tid.

-De senaste åren har inneburit en explosionsartad ökning av tekniska möjligheter. För oss som är vana att hela tiden jobba med den senaste tekniken, så är detta egentligen business as usual, säger Erik Widing Divisionschef på Midroc Automation division Nord och fortsätter. Vi jobbar med många olika typer av industriella kunder och vi kan se att det finns vissa övergripande trender som ställer än mer krav på att digitalisering. T.ex. blir alltmer kundorderstyrt och allt mindre lagerstyrt. Detta innebär att produktionsutrustningen snabbt måste kunna anpassa sig efter kundernas behov och mindre efter fasta lagernivåer. Detta går inte utan hög grad av automation och digitalisering.

En annan viktig del av digitalisering av industrin är konceptet med att ta fram en digital tvilling av sin produktionsanläggning.

-Detta gör det bl.a. möjligt att i en simuleringsmiljö programmera och testa nya och befintliga anläggningar innan de sätts i verklig drift, även kallat Virtual Commissioning. Det är så klart en enorm fördel att redan i förväg kunna se var eventuella problem kan uppstå, vilket leder till minskade uppstartsrisker och kortare verklig idrifttagning, säger Thomas. Detta är ett område som vi och våra kunder satsar stort på.

Det finns så klart utmaningar när man ska digitalisera verksamheten. T.ex. har många industrier både nya och mycket gamla maskiner i samma anläggning. Detta gör naturligtvis att man måste anpassa digitalisering efter de grundförutsättningar som finns.

-Att få ihop komplexiteten med mekaniskt komplicerade utrustningar och ny digital teknik är vår verklighet och kunderna kan vara trygga med att vi vet hur man gör. Det som gör oss unika är att vi är ett ingenjörsföretag med kunskap om allt från det mekaniska, elektriska till det digitala. Så om våra kunder vill styra hela sin produktionsapparat från sin telefon eller padda, så finns det lösningar även för det, säger Erik och avslutar med att säga:

-Fastna inte i tekniken utan fokusera på era verkliga behov och utmaningar. Med dagens teknik så är det bara fantasin som sätter stopp för vad som är möjligt att göra.