Hur vi gör

Midroc Automation levererar system och tjänster som hjälper våra kunder att tillverka rätt produkt i rätt tid, med rätt kvalitet och vi gör det genom lika stora delar projekt- som affärsförmåga. Bland våra referenser finns projekt på 100 000-tals mantimmar och en total volym på flera 100 Mkr. Vi kan kombinera flera discipliner i samma projekt – egna eller underleverantörers - och erbjuda våra kunder helheten i ett projekt, oavsett omfattning. Där andra ser omöjliga uppdrag ser vi spännande möjligheter. Vi krånglar inte till det utan försöker vara lösningsorienterade i varje del.

Projektförmåga beskriver hur vi skapar konkurrenskraft tillsammans med våra kunder. Projektförmåga innebär att vi tar vi helhetsansvar. I många industriprojekt kommer det mesta av funktionen genom automationen av utrustningen. Genom att inkludera mekanik och processutrustning i vårt åtagande ger vi våra kunder ökad trygghet och enkelhet.

Affärsförmåga handlar om att kunna genomföra affärer, att alltid se möjligheter och ha rätt förutsättningar. Vi har ett öppet och dynamiskt sinne kring affärsmöjligheter – oberoende av bransch, teknik eller geografi. På marknaden bryter vi den vedertagna branschlogiken när våra åtaganden även omfattar mekanik och processutrustning.

Midroc Automation samarbetar med ett flertal välkända leverantörer inom automationsområdet. Våra samarbetspartners finns inom hård- och mjukvara för automationssystem, där vi också har certifieringar för att bedriva konstruktion och utveckling på ett rationellt sätt med hög kvalitet. Midroc Automation har som första företag i världen certifierats som Siemens Solution Partner inom gruvdrift.