Hur vi är

Midroc Automations drivkraft är att vi skall kombinera projektförmåga, branschkunnande och teknisk kompetens för att skapa framgång och utveckling för våra medarbetare och kunder.

På Midroc Automation strävar vi efter att alla ska känna att de ingår i ett vinnande team där inget är omöjligt och där framgångar firas. Vår personal består av personer som med rätt kompetens och stort engagemang känner att de bidrar till ett gott jobb i spännande och utvecklande projekt över hela världen.

Vi jobbar aktivt med medarbetarfrågor, både lokalt och centralt, och att all vår personal ska känna delaktighet och att de har möjligheten att påverka.