Projekt vi är stolta över

På Midroc Automation är vi stolta över alla våra projekt. Vi utvecklar lösningar som ligger i framkant vad det gäller teknik, digitalisering och hållbarhet och vi tar vårt ansvar genom att göra ansvarsfulla affärer - ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Midroc har som vision att vara med och bidra till en bättre framtid där vi är med och skapar ett samhälle där människor kan utvecklas och må bra. För att uppnå det måste hållbarheten vara en integrerad del av den dagliga verksamheten.  

Vi erbjuder lösningar inom digitalisering, maskinteknik och med processer som optimerar produktiviteten. Att digitalisering spelar en viktig roll för många industrier kommer inte som en överraskning -  för oss innebär det bland annat att vi jobbar med  "digitala tvillingar" något som gör att vi har möjlighet att driftsätta och prova ut alla funktioner och gränssnitt i kontorsmiljö innan de går live.

Detta kortar driftsättningstiden väsentligt och minimerar risken för överraskningar sent i projektet. Det innebär i sin tur bättre arbetsmiljö och klimat för personalen som arbetar i projektet samt till färre och kortare resor. Helt enkelt en teknik som främjar hållbarhet.