Hållbarhet

Hållbarhet är kärnan i allt vi gör. Utveckling av hållbara lösningar som ökar företagens konkurrenskraft och människors livskvalitet är en integrerad del av vår affärsidé. Vi har länge arbetat för att främja en bred syn på ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, allt från arbetsmiljön i vår dagliga verksamhet till Midrocs mer visionärt långsiktiga mål ”Att bidra till en bättre framtid”.

Som första bolag i Skandinavien har Midroc Automation under 2017 ackrediterats på nivå 4 i DNVs "CSR Performance Ladder" vilket betyder att vi numera som bolag är CSR-certifierade. Totalt gjordes en bedömning på 7 områden; Arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, etik och antikorruption, konsumentfrågor, miljö samt samhällsengagemang och utveckling. 

Midroc Automation är en socialt ansvarstagande lokal partner vid våra olika fasta verksamhetsställen eller vid våra projektplatser – både i Sverige och i utlandet. Det är en uttalad ambition att etablera oss, och bidra till utvecklingen, i de samhällen vi verkar i. Vi är fast beslutna att minska de negativa miljöeffekterna av vår verksamhet samt spara resurser och Midrocs "Code of Conduct" ligger till grund för hela vårt arbete.