Automatiserade tillverkningsprocesser

Få branscher är så mångfacetterade och krävande som läkemedelsindustrin. Kraven på spårbarhet, kvalitet och produktivitet ökar i en accelererande takt.

Våra case

Kontakt

Avdelningschef

Magnus Smedman