Midroc Automation

Det spelar ingen roll om våra kunder raffinerar råolja, gräver guld, rostar kaffe, producerar energi eller bygger bilar. Överallt där industriproduktion trimmas, effektiviseras och utvecklas har Midroc Automation en naturlig och viktig roll att spela.

Det finns få leverantörer i världen som får förtroendet att hantera omfattande automationslösningar i stora, komplexa industrier. Vi är en av dem. Tack vare vår finansiella styrka och en projektförmåga utöver det vanliga, håller vi i hela kedjan. Av människor, montagelösningar och mekanik, med anläggningsdesign, kraftkonstruktion och goda samarbeten över företagsgränserna.

I och med förvärvet av LKN Industriautomation 2018 förstärker Midroc Automation sin verksamhet ytterligare då LKN har mer än 30 års erfarenhet av att utveckla innovativa automationslösningar åt bilindustrin och även andra segment. Vi tar i och med förvärvet även ytterligars steg inom digitalisering då LKN ligger i framkant vad det gäller Digital Twins, Simulering och Virtual Commissioning.

Midroc Automation ingår i Midroc Europe, som är en svensk koncern med verksamhet i branscherna fastighet, bygg, industri och miljö. Här jobbar 3600 samhälls- och industriutvecklare och omsättningen under 2017 var 6,7 miljarder kronor. 

Vår projektförmåga

Projektförmåga beskriver hur vi skapar konkurrenskraft tillsammans med våra kunder. Projektförmåga innebär att vi tar vi helhetsansvar. I många industriprojekt kommer det mesta av funktionen genom automationen av utrustningen. Genom att inkludera mekanik och processutrustning i vårt åtagande ger vi våra kunder ökad trygghet och enkelhet.

Kontakta oss

Här kan du kontakta oss