Kapacitet och utrustning

Tack vare vår gedigna kunskap och vår utvecklade maskinpark kan vi hjälpa er att hitta den mest kostnadseffektiva ytbehandlingslösningen.

På entreprenadsidan är vi kompletta med kompressorer, färgpumpar, blästerklockor, sandsugare och kontrollutrustning. Utrustningen är placerad på 4 strategiska avdelningar i Sverige, vilket innebär en snabb etablering oavsett var objektet är placerat.

Vi har bland annat följande utrustning:

  • 130 blästerklockor
  • 130 färgpumpar inklusive flertalet 2-komponentspumpar
  • 50 kompressorer (diesel & el)
  • 30 lastbilar, truckar & baklastare
  • 100 sandsilos och sugcontainers
  • 100 mätinstrument och kontrollutrustning