Diplomkurs för rostskyddsmålare

Alucrom har bara tekniskt kompetenta operatörer anställda vilket gör att vi uppfyller Auktorisationsnämndens krav på minst 50% diplommålare vid varje arbetsplats. Som ledande i vår bransch har vi också en egen målsättning; att 100% av våra operatörer skall vara utbildade "Diplommålare".

Vad innebär det att vara diplommålare?

Att våra operatörer är utbildade diplommålare garanterar att hen har:

 • Genomgått en teroretisk och praktisk utbildning på minst 55 timmar
 • Grundläggande kunskaper inom förbehandling, blästring och rostskyddsmålning
 • Kunskap om att utföra kvalificerade arbetsmoment inom förbehandling, blästring och rostskyddsmålning
 • Utbildningen består av ett teoretiskt och ett praktiskt avsnitt som avslutas med ett skriftligt prov.

Utbildningar för målare och inspektörer

Vi har flertalet utbildade "Diplommålare" i vår entreprenadorganisation samt ett antal utbildade FROSIO-inspektörer (Inspector Level 3) enligt NS 476. 

Exempel på utbildningar som vår entreprenadpersonal har genomgått är:

 • Kemiska Arbetsmiljörisker inkusive härdplaster (AFS 2014:43)
 • Arbete med högtrycksstråle (AFS 1994:54)
 • Diplommålarutbildning
 • Chartek Fireproofing Applicator Training School
 • Bas-P/Bas-U (Byggarbetsmiljösamordnare enligt Arbetsmiljöverkets krav)
 • Irata International Rope Access
 • Arbete på väg
 • Fordon på väg
 • Mobila arbetsplattformar A1-B3
 • Heta Arbeten
 • SSG Entre
 • SSG Entre Kemi
 • ID06