Affärsidé

Affärsidé

Alucrom AB är Sveriges i särklass största rostskyddsentreprenör.

Vi utför blästring & målning i våra fasta verkstäder eller som entreprenader i fält på våra kunders anläggningar/objekt.

Vi skall utföra våra uppdrag till den kvalitetsnivå som våra kunder efterfrågar, vidare skall vi uppfylla de normer och specifikationer som krävs i det enskilda projektet.

Vi skall följa lagstiftning och de miljökrav som ställs på oss som företag. Etik och moral är viktigt för oss och våra medarbetare. Vår långsiktiga strategi är att behålla vår ledande possition genom att ge våra kunder ett mervärde.

Vår målsättnig är att vidareutveckla denna position. Detta skall ske genom ökat kvalitets- och miljöarbete.

Alucrom AB skall vara det ledande företaget i vår bransch gällande tekniska lösningar, produktivitet, produktionsflöde, arbetsmiljö, miljö och kvalitet.

Vi skall spara tid, kostnader och kapital för våra kunder och därmed generera ett mervärde. Därigenom skall vi också vara våra medarbetares och våra kunders förstahandsval samt "bäst i klassen" i vår bransch.

Kärnvärden

Som stöd i vår varumärkesuppbyggnad har vi tillsammans med våra kunder format tre viktiga kärnvärden.

Kundnära

  • Vår förståelse om kunden och kundens behov är alltid utgångspunkten för vårt agerande.
  • Vi är innoativa och anpassar vår arbetsprocess för att på bästa sätt kunna möta kundbehovet.
  • Vi värnar alltid om kundens intressen - att båda skall tjäna, genom att vara lyhörda och flexibla.
  • Vi organiserar oss i unika kompetensteam för att leverera största möjliga mervärde.

Professionell

  • Vi är en samarbetspartner kunden kan lita på genom att alltid hålla överenskommelser, vara effektiva och noggranna.
  • Vi tar ett stort kvalitetsansvar genom hela processen för att kunna erbjuda hög grad av kundnytta och leverera den slutprodukt som avtalats.
  • Vi har en öppen attityd till att dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter och vi vill bli bättre genom konstruktiv feedback.

Passionerad

  • Vi brinner för våra kunder där vi snabbt etablerar en nära relation, visar på handlingskraft och skapar en positiv dialog.
  • Vi är hängivna kollegor i arbetsteamet där vi tar ansvar, är genuina och lever som vi lär.
  • Vi är förbättringsinriktade med inställningen att vår leverans skall överträffa förväntningarna.