Lyckos

Lyckos utvecklar designade, inspirerande bostäder med en rimlig boendekostnad.

Midroc har under en längre tid velat bygga för fler, för en bredare målgrupp än dagens nyproduktion medger. Därför har Midroc utvecklat ett nytt varumärke, Lyckos, med nya, standardiserade produkter som framställs genom rationell produktion. Lyckos bostadsutveckling kommer bestå av färdiga produkter som förbereds för en större marknad, framför allt i södra Sverige. Lyckos  producerar sina bostäder som produkter vilket skapar förutsättningar för låga tillverkningskostnader och därmed rimliga boendekostnader för kunderna.

Vi menar att hemligheten bakom en bra bostad ligger i omsorgen om både helheten och detaljerna.

Vi vill bidra till att skapa social hållbarhet i bostadsområdena, och blandar gärna upplåtelseformerna bostadsrätt och hyresrätt i samma kvarter.

Arkitekturen är viktig, och vi menar att det går att kombinera en god arkitektur med yteffektiva och genomarbetade planlösningar. Dessa är testade genom tidigare genomförda projekt, med hög kundtillfredsställelse.

Vi erbjuder 4 olika produkter: två typer av radhus i två plan (Kvadraten och Vinkeln), två typer av flerbostadshus i minst tre plan (Smalhuset och Punkthuset). Dessa kan med fördel kombineras i ett större bostadsområde.

Genom att jobba med en rationell produktion och standardiserade produkten kommer vi att kunna förfina dem vartefter företaget växer.

Vill du veta mer om Lyckos, besök gärna vår webbplats: lyckos.se

Kontakt

Anders Larsson (VD)

anders.larsson@lyckos.se

0104707419

Kontakta oss

Här kan du kontakta oss