Våra bolag

Bolagen inom Midroc Europe arbetar på många olika platser och spänner över flera branscher. Det vi har gemensamt är vår vision och vårt sätt att arbeta, vi vill alla göra en positiv skillnad varje dag för att bidra till en bättre framtid.

Midroc Alucrom

Alucrom AB är Sveriges i särklass största rostskyddsentreprenör. Vi utför blästring & målning i våra fasta verkstäder eller som entreprenader i fält på våra kunders anläggningar/objekt.

Midroc Automation

Det spelar ingen roll om våra kunder raffinerar råolja, gräver guld, rostar kaffe, producerar energi eller bygger bilar. Överallt där industriproduktion trimmas, effektiviseras och utvecklas har Midroc Automation en naturlig och viktig roll att spela.

Midroc Construction

Som byggentreprenör bygger vi framgångsrika projekt baserat på samarbete, kundfokus, erfarenhet och kostnadskontroll. Allt från mindre flerbostadshus till skolor, mässhallar, hotell, lokaler, kontor och vårdboenden.

Midroc Electro

Midroc Electro är ett av Sveriges största elteknikföretag, med stort fokus på utveckling av entreprenad- och servicetjänster inom elinstallation och mekaniskt underhåll.

Midroc Mechanical AB

Midroc Mechanical erbjuder kvalificerade tjänster inom rör- och mekaniska projekt samt underhåll på den nordiska marknaden.

Midroc Miljöteknik

Midroc Miljöteknik erbjuder hållbara åtgärdslösningar för förorenad mark och bergrum. Vi åtar oss projekt i hela landet, både genom entreprenader och lokala behandlingsanläggningar. Inom företaget finns lång erfarenhet av åtgärdsprojekt med en väl utarbetad struktur för projektgenomförande och kvalitetssäkring.

Midroc Project Management AB

Midroc Project Management utvecklar och leder konsultuppdrag inom energi, industri, samhällsbyggnad och infrastruktur.

Midroc Property Development AB

Midroc Property Development skapar platser, byggnader, kontor och hem som inspirerar och ger förutsättningar för människor att leva sina liv som de vill.

Lyckos

Lyckos utvecklar designade, inspirerande bostäder med en rimlig boendekostnad.

Midroc Rodoverken

Med unika arbetsmetoder och lång erfarenhet är Midroc Rodoverken specialiserade på konstruktion, tillverkning och montering av skräddarsydda industrianläggningar. Vi har vår bas i Sverige men utför projekt över stora delar av Europa.

Midroc Ställningar

Vi erbjuder full service inom specialistområdet ställningsbyggnad: vi ritar, beräknar, monterar och hyr ut våra ställningskonstruktioner till kundens behov – allt under iakttagande av gällande säkerhetslagstiftning.

BAC Group

Med säte i England och verksamhet över hela världen är BAC Group specialiserade på katodiskt korrosionsskydd.