Våra bolag

Bolagen inom Midroc Europe arbetar på många olika platser och spänner över flera branscher. Det vi har gemensamt är vår vision och vårt sätt att arbeta, vi vill alla göra en positiv skillnad varje dag för att bidra till en bättre framtid.

Midroc Automation

Oavsett om det handlar om avancerade robotceller för fordonsindustrin, styrsystem i stålindustrin, recepthantering i läkemedelsindustrin eller styrning av en fjärrvärmepanna. Överallt där industriproduktion trimmas, effektiviseras och utvecklas har Midroc Automation en naturlig och viktig roll att spela.

Midroc Alucrom

Alucrom AB är Sveriges i särklass största rostskyddsentreprenör. Vi utför blästring & målning i våra fasta verkstäder eller som entreprenader i fält på våra kunders anläggningar/objekt.

Midroc Construction

Som byggentreprenör bygger vi framgångsrika projekt baserat på samarbete, kundfokus, erfarenhet och kostnadskontroll. Allt från mindre flerbostadshus till skolor, mässhallar, hotell, lokaler, kontor och vårdboenden.

Midroc Electro

Midroc Electro är ett av Sveriges största elteknikföretag, med stort fokus på utveckling av entreprenad- och servicetjänster inom elinstallation och mekaniskt underhåll.

Midroc Mechanical

Midroc Mechanical erbjuder kvalificerade tjänster inom rör- och mekaniska projekt samt underhåll på den nordiska marknaden.

Midroc Ställningar

Vi erbjuder full service inom specialistområdet ställningsbyggnad: vi ritar, beräknar, monterar och hyr ut våra ställningskonstruktioner till kundens behov – allt under iakttagande av gällande säkerhetslagstiftning.

Midroc Miljöteknik

Midroc Miljöteknik erbjuder hållbara åtgärdslösningar för förorenad mark och bergrum.

Midroc Project Management

Midroc Project Management utvecklar och leder konsultuppdrag inom energi, industri, samhällsbyggnad och infrastruktur.

Midroc Properties

Midroc Properties skapar platser, byggnader, kontor och hem som inspirerar och ger förutsättningar för människor att leva sina liv som de vill.

Lyckos

Lyckos utvecklar designade, inspirerande bostäder med en rimlig boendekostnad.

Midroc Rodoverken

Med unika arbetsmetoder och lång erfarenhet är Midroc Rodoverken specialiserade på konstruktion, tillverkning och montering av skräddarsydda industrianläggningar. Vi har vår bas i Sverige men utför projekt över stora delar av Europa.

BAC Group

Med säte i England och verksamhet över hela världen är BAC Group specialiserade på katodiskt korrosionsskydd.

Hackholmssund

Idén bakom Hackholmssund bygger på behovet för ledande personer i näringslivet att mötas personligen på en plats där man ostört och utan avbrott kan träffas, diskutera, förhandla och fatta beslut.

Metalock Engineering

Vi har mer än 100 års erfarenhet av tekniska innovationer och praktiskt genomförande inom områdena Mobilbearbetning, Volymtillverkning, Mekaniska installationer och Underhåll.

LKN Industriautomation AB

LKN är en av Sveriges ledande leverantörer av automatiserade produktionssystem och lösningar.