Ledning och organisation

Vi tror att det bästa sättet att nå framgång är genom samarbete och engagemang.

Vi har ett liggande organisationsschema för att fokusera på det som är viktigast för våra affärer. Vi kallar det för vår ledningspil och innebär att vi ser organisationsschemat från höger till vänster.

Till höger, längst fram i vår ledningspil finns marknaden och våra kunder. De som befinner sig längst fram i pilen är de som möter våra kunder i sitt dagliga arbete.

Organisationen bakom, i mitten av pilen, finns till för att supportera och skapa goda förutsättningar för de som jobbar längre fram.

Till vänster, längst bak i ledningspilen finns vår koncernledning. De finns till för att fatta och implementera strategiska beslut och för att långsiktigt utveckla hela Midroc-koncernen.

Vår koncernledning består av: 

Roger Wikström, VD
Pernilla Börjesson, strategi och utveckling
Olle Kylinger, ekonomi
David Sundin, juridik
LiseLotte Bate, kultur