En historia av att göra saker tillsammans

Under 1990-talet såddes fröet som nu vuxit och blivit det företag Midroc är idag, med 4000 medarbetare som alla strävar efter att göra en positiv skillnad varje dag.

Det innebär ett stort ansvar, när allt vi gör inte bara påverkar oss, utan även våra kommande generationer. Midrocs vision är en bättre framtid där vi kan vara med och skapa ett samhälle där människor kan leva, utvecklas och må bra. Ända sedan starten, när Midroc etablerades 1996, har vi strävat efter att göra en positiv skillnad på alla de platser där vi verkar och det genomsyrar hela vår verksamhet. Men hur började det?

Det stora bergrumsprojektet

Det första projektet som genomfördes av gruppen kallar vi för det stora bergrumsprojektet. Uppdraget var att bygga ett enormt bergrum för lagring av raffinerade oljeprodukter. Affärsmannen Mohammed Al-Amoudi fick projektordern i samarbete med Svensk Industri och flera svenska företag. För att kunna genomföra det gigantiska bergrumsprojektet förvärvades en rad bolag både i och utanför Sverige. Bland dem fanns projektbolaget ABV Rock Group, som verkade sammanhållande för hela projektet. För att samla de nyförvärvade bolagen under ett och samma varumärke etablerades Midroc av Lennart Wikström år 1996.

En historia av samarbete och innovation

Under 1990-talet såddes fröet som nu vuxit och blivit det företag Midroc är idag, med 3600 medarbetare som alla strävar efter att göra en positiv skillnad varje dag. Med vår historia av samarbete och innovation tar vi oss an stora och små projekt inom flera olika branscher. Det gör oss till en unik samarbetspartner, med vår oerhörda bredd av kompetenser. Det som förenar oss är vad vi vill åstadkomma; en bättre framtid.
Från våra ägare har vi fått med oss en högt ställd målbild och höga ambitioner vad det gäller innovativa idéer. Därför investerar vi i och utvecklar verksamheter och projekt. Vi ser det som en del av en större helhet, där vi är med och bidrar till en positiv utveckling av det samhälle vi lever i.

"Make a positive difference in each society and environment where you operate”
Från Dessie i Etiopien och svenska Ludvika via ett av världens största industriprojekt. Följ med på vår resa.
Se filmen
×