Global Compact

Vi är anslutna till FN-initiativet Global Compact. Initiativet går ut på att företag ska ta ett globalt ansvar för sina affärer och har därefter satt upp 10 principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, att motverka korruption och att ta ansvar för vår miljö. Det övergripande syftet är att företagen tillsammans, när vi följer dessa principer, ska bidra till en bättre värld. Global Compact's 10 principer är till stor del integrerad med Midroc Europes egen ledningsplattform och en självklar del av vår hållbarhetspolicy.

Läs mer om Global Compact: www.unglobalcompact.org