Ekonomi

Midroc Europe redovisar i sin Annual Review & Sustainability Report för 2017 en omsättning på 6,7 miljarder och ett resultat före skatt på 305 miljoner.

I jämförelse med 2016 ökade omsättningen med hela 20 procent och resultatet förbättrades med 5 procent. Det är en utveckling som drivits av den starka och stabila konjunkturen i framförallt Sverige. För entreprenadverksamheterna inom Midroc Contracting har marknaden börjat återhämta sig efter flera år av fallande investeringar, vilket gynnat entreprenaduppdragen inom såväl byggsektorn som energi- och transportsektorn.

Året var särskilt framgångsrikt för fastighetsverksamheten Midroc Properties. Flera stora projekt har genomförts, bland annat ett stort bostadsprojekt i Hyllie i Malmö liksom det nybyggda kvarteret Scala i Helsingborg, med 4 000 kvadratmeter kontor, 650 kvadratmeter butiker och 78 hyresrättslägenheter, som såldes i slutet av 2017.