Ansvarsfulla affärer

Som samhälls- och industriutvecklare bär vi ett stort ansvar på våra axlar. Vi ska se till att vårt samhälle utvecklas på ett attraktivt och hållbart sätt.

Dessutom har vi på Midroc en högt ställd målbild: vi ska bidra till en bättre framtid. För oss innebär det att vi bedriver vår verksamhet på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Vi tar vårt ansvar genom att göra ansvarsfulla affärer och att inspirera till nya, mer hållbara lösningar till våra kunder och partners. Hos oss är hållbarhet inte ett separat projekt, utan integrerat i vår dagliga verksamhet.

Samarbete för en bättre värld

Vi är anslutna till FN-initiativet Global Compact

Uppförandekod

Vi på Midroc gör ansvarsfulla affärer. Därför ställer vi krav på dem vi arbetar med. Vår ansvarskod bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compact och ILO:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Läs mer här

Vill du veta mer?

Hållbarhetschef

Sara Davidsson