Kan en undervattensdrake lösa 50 procent av världens energibehov?

Hur ska vi kunna lösa världens energiförsörjning utan att vi förstör miljön på vårt jordklot? Det var den inte helt enkla utmaningen som ledde fram till en helt ny teknik framtagen av Minesto. Ett företag som Midrocs investmentbolag Midroc New Technology investerar i. Tekniken som kallas Deep Green fungerar som en flygande drake under havsytan.

Draken med dess turbin på magen sveper fram och alstrar el från havsströmmar som rör sig så långsamt som en meter per sekund. Det kommer inget annat system i närheten av. Elutvinning under havet har en enorm potential. Till skillnad från andra förnyelsebara energislag är tidvatten och strömmar lätta att förutse. Och drakens turbin rör sig tio gånger snabbare än det strömmande vattnet, vilket betyder att tusen gånger mer kraft kan utvinnas än om turbinen stod still. Därför kan Deep Green bli ett konkurrenskraftigt alternativ även jämfört med traditionella bränslen som olja och kol.

Det största problemet är osäkerheten när man stoppar ner något i havet. Miljön där nere är tuff och det gäller att få kraftverket tillräckligt robust. Men det svåraste stadiet är redan förbi och vi är nu på vippen att bevisa att det här har potential att leverera upp till 50 procent av världens energibehov.

Läs mer

Hur byggs en stark företagskultur? 

Människor som upplever tillit, blir erkända och tilldelas tydliga roller kommer att utvecklas, både på ett personligt och ett professionellt plan. Det är utifrån denna grundläggande formel vi bygger Midroc-kulturen – med lika delar tålamod och brinnande engagemang för samarbete. 

Läs mer
Läs mer

Hur byggs en stark företagskultur? 

Människor som upplever tillit, blir erkända och tilldelas tydliga roller kommer att utvecklas, både på ett personligt och ett professionellt plan. Det är utifrån denna grundläggande formel vi bygger Midroc-kulturen – med lika delar tålamod och brinnande engagemang för samarbete. 

Läs mer