Midrocs uppförandekod

Vår ansvarskod bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compact och ILO:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Midrocs uppförandekod styr och reglerar de långsiktiga relationerna med våra leverantörer och andra samarbetspartners.

För mer information

Hållbarhetschef

Sara Davidsson