Midroc Miljöteknik tecknar nytt avtal med brittiska/tyska Cornelsen

I febuari tecknade Midroc Miljöteknik ett nytt avtal med det brittiska/tyska bolaget Cornelsen.