20 juni 2018

Midroc expanderar i Norge genom förvärv av PowerTech

Från och med 1 juli 2018 kommer PowerTech-gruppen bli en del av Midroc Electro AS. De tre nuvarande ägarna kommer ha fortsatt intresse i företaget genom ägarposter i Midroc Electro AS.

- Vi har länge sett Norge som en attraktiv marknad för oss att utvecklas på i linje med vår filosofi att arbeta lokalt. En stark lokal förankring, med ledare och medarbetare som känner sin marknad väl, är en självklarhet för oss. För att det ska fungera väl är det mycket viktigt att företagskulturen stämmer väl överens, vilket den gör mellan PowerTech och Midroc, säger Mikael Vestlund, VD Midroc Electro.

- Vi ser i och med affären stora möjligheter för vidare expansion framöver. Vi behöver i dagsläget stärka vår kompetens inom vissa affärsområden, vilket vi utifrån vad Midroc har gjort i Sverige nu kommer att kunna göra, säger Arve Syvertsen, en av grundarna av PowerTech.

PowerTech-gruppen kommer att fortsätta under samma ledning efter sammanslagningen och företagsnamnet kommer att behållas eftersom det är ett välkänt varumärke på den norska marknaden.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Vestlund, VD Midroc Electro AB
Tel: + 46 (0)70 1801170

Arve Syvertsen, PowerTech AS
Tel: +47 975 58 930