07 november 2017

Midroc och Wingårdhs vinner markanvisningstävling i Malmö

”På ett vågat och självsäkert sätt och med en inbyggd tro på människans inre kraft skapar förslaget förutsättningar för oväntade möten.”

Malmö stads jury har utsett The Embassy of Sharing, signerat Midroc Property Development och Wingårdh Arkitektkontor, till vinnare av markanvisningstävlingen för den sista centrumtomten i Hyllie.

Området är indelat i sju kvarter, med olika identiteter och funktioner. De binds samman av ett grönt publikt rum med många mindre platser för möten, med skydd från trafikbuller och vind. I byggnaderna dedikeras olika delar och våningsplan för skilda typer av privata och offentliga verksamheter samt bostäder för olika ändamål, i olika storlekar och upplåtelseformer.

- Tävlingsförslaget utgick från visionen att göra Hyllie till den pulserande och inkluderande miljö som stadsdelen har potential att bli. Vi vill skapa miljöer som utgör en plattform för samarbete, inkludering och utveckling, säger Magnus Skiöld, vd på Midroc Property Development.

- The Embassy of Sharing har en tydlig struktur men också en brokighet och lekfullhet som är lätt att förälska sig i. Förslaget innehåller alla de värden som vi efterfrågat, med varierade stadsrum och möjligheter till ett bra mikroklimat för både växtlighet och människor. Det här blir en riktigt snygg, sista pusselbit till Hyllie centrum, säger Håkan Thulin, tävlingsjuryns ordförande.

- Vi vill skapa en utpräglad grön miljö, som tillför det som Hyllie saknar idag; tydliga publika platser inbäddade i grönska, formgivna i en mänsklig skala, säger Joakim Lyth, kontorschef på Wingårdhs i Malmö. De ska fungera som komplement till Hyllie stationstorg, på samma sätt som Lilla Torg är ett komplement till Stortorget.

Fakta

Markanvisningstävlingen utlystes i januari, och syftet var att få fram ett förslag som genom sin utformning och funktion skulle bidra till visionen om Hyllie. Markområdet är ca 12 000 kvadratmeter stort, vid Hyllie stationsväg och Hyllie Boulevard, granne med Emporia och Hyllie stationstorg. Av 15 inkomna intresseanmälningar valdes sju aktörer ut att gå vidare med tävlingsförslag som nu The embassy of Sharing med Midroc/Wingårdhs vunnit.

  • Förslaget omfattar totalt ca 55 000 kvm byggnader, varav:
  • hyres- och bostadsrätter, inklusive studentbostäder och bostäder för äldre, totalt ca 27 000 kvm
  • kontor och kontorshotell, totalt ca 21 000 kvm
  • Sharing spaces/sociala ytor, totalt ca 2 300 kvm
  • verksamhetslokaler i bottenplan, totalt ca 5 000 kvm.
  • Området kommer att utvecklas under en period på ca fem-sju år, och projektvolymen omfattar totalt ca 2,5 miljarder kronor.
  • Midroc har tidigare utvecklat Malmömässan, kontorsfastigheten Hermod, bostadskvarteret Saga samt ett parkeringshus i Hyllie. Midroc planerar också för byggstart av ytterligare ett bostadskvarter i området. Totalt utvecklar och bygger Midroc för närvarande ca 600 bostäder (hyres- och bostadsrätter) i Malmö stad.

Juryns motivering

”Den enorma mångfalden i uttryck, skala, funktioner, karaktärer samt förslagets ambitiösa och högt uppsatta mål för långsiktig hållbarhet för människa och miljö fångade juryns uppmärksamhet. Diversiteten med Fyrtornet i spetsen markerar tydligt Hyllie som plats, och med stor experimentlusta och stark karaktär ger förslaget uttryck för det Öresundskt kosmopolitiska. På ett vågat och självsäkert sätt och med en inbyggd tro på människans inre kraft skapar förslaget förutsättningar för oväntade möten. Förslaget synliggör varumärket det rekordgröna Hyllie genom grönska men tillför även nya dimensioner så som cirkulär ekonomi, närproducerade tjänster och varor samt vegetation på flera nivåer för människan att uppehålla sig och vila ögonen på. Juryn bedömer att förslaget har väldigt goda förutsättningar att tillföra nya värden till Hyllies stadsliv genom att översätta omgivningens storskalighet och kombinera det med inbjudande småskaliga funktioner och platser. Förslagets variationsrikedom sticker ut i sammanhanget där förslagsställarna har drivit konceptet, funktionerna, strukturen och de sociala åtagandena en bit utöver det vanliga. Förslaget är utmanande men på ett trovärdigt och nyskapande sätt. Detta tror juryn kan ge stark utväxling i ett genomförandeskede. The Embassy of Sharing innehåller flertalet av de starka komponenter juryn letade efter.”

Jury

Håkan Thulin, exploateringschef, fastighetskontoret (juryns ordförande), Magnus Alfredsson, enhetschef, fastighetskontoret, Anna Sohlberg, enhetschef, stadsbyggnadskontoret, Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Patrik Widerberg, avdelningschef, gatukontoret, och Pehr Andersson, näringslivsdirektör, näringslivskontoret.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Skiöld, vd Midroc Properties, tfn 010-470 74 05

Joakim Lyth, kontorschef för Wingårdh Arkitektkontor i Malmö, tfn 010-788 10 00