Midroc Miljöteknik tecknar nytt avtal med amerikanska TRS

I mars tecknade Midroc Miljöteknik ett nytt avtal med det amerikanska bolaget TRS. TRS har utvecklat en termisk metod som möjliggör sanering av förorenad mark in-situ, vilket innebär att marken saneras utan att den behöver grävas upp.

Metoden lämpar sig framförallt vid sanering av klorerade lösningsmedel och lättare petroleumprodukter på stora jorddjup och/eller där tillgängligheten är begränsad, till exempel i närheten av byggnader. Bolaget TRS är sedan länge etablerat och framgångsrikt i USA, och etablerar sig i och med detta nu även i Europa. Midroc Miljöteknik blir bolagets partner i Sverige genom avtalet med TRS europeiska bolag TRS Europe, där även det nederländska mark- och vattensaneringsbolaget HMVT ingår.

- Detta känns väldigt roligt och stimulerande då in-situ metoden både är hållbar, innovativ och tillförlitlig. Det är en kombination som saknats på den svenska marknaden, säger Erik Löfgren, regionansvarig på Midroc Miljöteknik.