Midroc är första bolag i Skandinavien att CSR-certifieras!

Som första bolag i Skandinavien har Midroc Automation ackrediterats på nivå 4 i DNV:s "CSR Performance Ladder".