24 oktober 2017

Midroc är första bolag i Skandinavien att CSR-certifieras!

Som första bolag i Skandinavien har Midroc Automation ackrediterats på nivå 4 i DNV:s "CSR Performance Ladder".

Totalt gjordes en bedömning på 7 områden; Arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, etik och antikorruption, konsumentfrågor, miljö samt samhällsengagemang och utveckling.