Midroc är Årets Employer Branding-företag 2017!

Under Universum Awards som arrangerades den 15 mars utsågs Midroc till Årets Employer Branding-företag. Att arbetet med en gemensam företagskultur drivs med ett långsiktigt fokus i hela företaget lyfts som viktiga anledningar till vinsten.

Universum utser årligen framstående företag och personer på employer branding-området. När Midroc utses till Årets Employer Branding-företag är det med motiveringen:

"Midroc har arbetat mycket långsiktigt med frågorna och genom detta nått tydliga och stabila resultat. Frågorna är väl förankrade i ledningen och drivs därför med stort engagemang i hela företaget. Företaget är träffsäker i sin marknadsföring där man visar upp den bredd och det djup av möjligheter som finns inom företaget. Vi tror därför att detta företag kan vara en stor inspiratör för andra."

- Centralt i vår employer branding är att vi under flera år arbetat för att bygga en genuin och samarbetsorienterad företagskultur. Den här utmärkelsen är ett bevis på att även andra kan se vårt långsiktiga kulturarbete och de positiva effekter som det för med sig, säger Moa Wennström, HR Manager på Midroc Support.

Midrocs strategiska och systematiska kulturarbete inleddes 2008. Ett konkret exempel är koncernens så kallade medarbetarskapsdagar dit alla nya medarbetare bjuds in, och där man oavsett roll får samma utbildning. Under medarbetarskapsdagarna får medarbetarna utbildning i konkreta dialogverktyg, vikten av goda relationer och medarbetaren får också möjlighet att reflektera över sin egen roll och påverkan. Medarbetarskapsdagarna arrangeras av Midrocs egen affärsskola som drivs av specialister inom beteendevetenskap.

– Inom Midroc tror vi på att göra saker tillsammans och jag är stolt över vår gemensamma företagskultur. Som samhälls- och industriutvecklare vill vi göra en positiv skillnad varje dag, något som i allra högsta grad gäller för oss som arbetsgivare. Därför är vi både glada och stolta över att vara Årets Employer Branding-företag, säger Roger Wikström från Midrocs koncernledning.

Vinnarna utses av juryn som består av Jacinta Waak, Global Research Director Universum, Petter Nylander, vd Universum och Claes Peyron, vd Nova. Följande kriterier har tagits i beaktning för beslutet:

  • företagets intresse för och engagemang i employer branding-frågor
  • hur väl ledningsgruppen engageras i frågorna
  • att företaget kommunicerar sitt employer brand på ett innovativt och trovärdigt sätt
  • att företagets employer branding-aktiviteter lett till resultat i bl.a. Universums mätningar

Om Universum:

Employer branding-företaget Universum genomför årligen undersökningar bland studenter och unga akademiker för att utse de mest attraktiva arbetsgivarna inom en rad olika områden. Företaget är internationellt, och undersökningarna besvaras årligen av ca 400 000 personer världen över.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Moa Wennström, HR Manager Midroc Support
Tel: 010-470 70 30
moa.wennstrom@midroc.se