02 november 2016

Rivning och sanering i Västerås

Midroc Miljöteknik genomför för närvarande en entreprenad avseende St1:s f d depå på Sjömansgatan i Västerås.

Arbetet omfattar rivning av betongkonstruktioner och sanering av markområdet.