03 november 2016

Nytt uppdrag på Loudden

Midroc Miljöteknik har fått ytterligare ett uppdrag på Loudden.

Det handlar om rivning av en oljecistern åt Preem vid deras depå på Loudden i Stockholm.