Entreprenad i oljehamnen

Midroc Miljöteknik har fått uppdraget att sanera ett markområde i oljehamnen i Skelleftehamn utanför Skellefteå.