Sanering av bergrum i Sundbyberg

Norrenergi är beställare för en sanering av ett bergrum i Sundbyberg.