Omorganisation Midroc Electro AB

Från och med 1 januari 2015 omorganiseras Midroc Electro AB i och med att division Automation inom Midroc Electro blir ett separat bolag. Ett holdingbolag, Midroc Electro Gruppen AB, skapas för att säkerställa fortsatt kontinuitet och konkurrenskraft i gemensamma projekt.

Midroc Electro har vuxit med samma organisation i många år. För att säkerställa fortsatt utveckling och bli starkare inom båda segmenten installation och automation görs nu en omorganisation.

Karl-Ivar Jönsson axlar rollen som VD i Midroc Electro Gruppen.

- Två av våra mest rutinerade medarbetare blir vd i de nya bolagen. Jonas Bergmark, som jobbat fjorton år hos oss, blir vd för Midroc Automation och Mikael Vestlund, med 32 år i företaget, blir vd för Midroc Electro, säger Karl-Ivar Jönsson i nytt nummer av tidningen Kontakt.