Oljesanering i bergstunnel

En tidigare oskrotad bergstunnel, en s k påslagsort, som har använts som lagringsutrymme för olja ska nu saneras.