Midrocs portföljbolag Minesto tillförs 145 MSEK och får ca 2500 nya aktieägare

Ett av världens ledande bolag inom marin energi, Minesto tillförs 145 MSEK, inklusive kvittningar och exklusive emissionskostnader, och erhåller drygt 2500 nya aktieägare i samband med den nu avslutade nyemissionen till allmänheten i Sverige samt den emission som genomförs till professionella investerare. Planerad första dag för handel med Bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm är den 9 november 2015.

I erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige tilldelas totalt 18 920 964 units (105 957 398,40 kronor) inklusive kvittningar, vilket innebär en överteckning på drygt 10,7 miljoner kronor. Ingen tilldelning har därmed skett till garantikonsortiet. I erbjudandet riktat till professionella investerare tecknades 6 987 107 units, vilket motsvarar 39 127 799,20 kronor.

VD Anders Jansson kommenterar utfallet: "Totalt tillförs Minesto 145,1 miljoner kronor. Det betyder att det varit mycket bra intresse att teckna aktier både från allmänheten och från större professionella investerare. Eftersom vi dessutom säkerställt investeringar från KIC Innoenergy och WEFO (Wales European Funding Office) så har Minesto nu sammantaget tillgång till ett kapital uppgående till omkring 300 miljoner kronor."

Bolaget har därmed säkerställt en fullfinansierad affärsplan för att fullt ut kommersialisera teknologin Deep Green. Emissionerna innebär att Minestos aktiekapital ökar från 1 785 292 kronor till 3 080 695,55 kronor samt att antalet aktier ökar från 35 705 840 till 61 613 911. Detta motsvarar en utspädning på 42,1 procent.

Likvid för tecknade Units ska erläggas senast den 30 oktober 2015. Aktierna kommer att levereras omgående till respektive värdepapperskonto när likvid erlagts. Teckningsoptionerna kommer att levereras när dessa registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske med början omkring den 11 november. Villkoren för teckningsoptionerna är att två teckningsoptioner ger rätt att teckna en nyemitterad aktie i Minesto under februari 2017 till kursen 6,30 kronor. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Minesto tillföras ytterligare ca 81,6 MSEK i emissionslikvid vilket motsvarar en utspädning på omkring 17,4 procent.

Minesto har utsett G&W Fondkommission till Certified Adviser inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm. Planerad första noteringsdag är den 9 november.
G&W Fondkommission har varit finansiella rådgivare till Minesto i samband med noteringen och nyemissionerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Jansson
VD, Minesto AB
Tel: +46 707 57 57 62
Email: anders.jansson@minesto.com

Göran Linder
Ledamot av styrelsen i Minesto AB
VD Midroc New Technologies
Tel : +46 704 26 13 02
Email: goran.linder@midroc.se